DỊCH VỤ VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG

GBplus cung cấp đầy đủ các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo trì, vận hành và nâng cấp; xử lý sự cố và các biện pháp khắc phục cho các hệ thống và công nghệ cơ sở hạ tầng cho các tòa nhà, được chứng minh qua danh mục hàng loạt các hợp đồng thuộc dự án dân cư và thương mại, cũng như các nhà máy, nơi luôn đòi hỏi các quy tắc và tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất.

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC