Quản lý dự án là một công việc mang đầy tính khoa học và nghệ thuật được thể hiện qua việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án. Khai thác được nguồn nhân lực một cách khéo léo, hiệu quả kèm theo phương pháp quản lý khoa học sẽ điều chỉnh sự cân bằng ba yếu tố cần thiết là: Chất lượng công việc (khối lượng, yêu cầu kỹ thuật), thời gian hoàn thành vốn đầu tư.

Chúng tôi áp dụng những quy chuẩn quản lý dự án chuẩn mực nhất, hiện đại nhất nhằm đảm bảo cho mỗi dự án phải đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, tiến độ, và đặc biệt là phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.

GBplus cung cấp cho khách hàng dịch vụ Tư vấn & Quản lý dự án bao gồm:

GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI
 • Lập báo cáo phân tích lợi nhuận và khó khăn trong việc đầu tư dự án

 • Đưa ra mô hình thiết kế sơ lược

 • Lập khai toán kinh phí và phân tích tài chính dự án

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ, LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU
 • Khảo sát địa chất

 • Thiết kế sơ thảo và triển khai chi tiết

 • Kiểm tra tính hợp lý dự toán

 • Hỗ trợ hồ sơ thầu và công tác mời thầu

GIAI ĐOẠN THI CÔNG
 • Rà soát hồ sơ bản vẽ

 • Quản lý chi phí, tiến độ thi công

 • Giải quyết phát sinh tại công trình

 • Giám sát nghiệm thu, bàn giao và lập báo cáo

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC