[GBcons] Dự án Nhà xưởng Sản xuất Bê tông N2C

CHỦ ĐẦU TƯ :

ÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2 – N2C

ĐỊA ĐIỂM :

Số 1 đường 25B, KCN Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

QUY MÔ :

Diện tích đất 6,260m2;

Diện tích nhà xưởng 1,800m2

LOẠI HÌNH DỰ ÁN :

Nhà xưởng công nghiệp

PHẠM VI CÔNG VIỆC :

Tổng thầu Thiết Kế và Thi Công

THỜI GIAN THỰC HIỆN:

2017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *