TỔNG THẦU

Hiện nay, mô hình Tổng thầu được xem là sự chọn lựa tối ưu dành cho các khách hàng có nhu cầu xây dựng công trình quy mô. Bởi trong vai trò điều hành trực tiếp dự án, nhiều Chủ đầu tư gặp không ít khó khăn trong các công tác như: đàm phán và ký kết từng gói thầu nhỏ trong một dự án; điều phối công tác triển khai, công tác phối – kết hợp; kiểm tra và đôn đốc tiến độ; kiểm soát chất lượng của từng đơn vị,… sao cho dự án đảm bảo thành công tốt đẹp.

Trong vai trò Tổng thầu, GBplus cam kết triển khai dự án theo đúng quy trình, cụ thể như sau:

  • Ký kết hợp đồng trực tiếp với Chủ đầu tư và đảm nhận thầu toàn bộ khối lượng công việc trong dự án.

  • Đề xuất những giải pháp thi công tối ưu nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

  • Kết hợp chặt chẽ với các nhà tư vấn, nhà thầu phụ, nhà cung cấp cùng các bên liên quan để đảm bảo nhật trình thi công đi theo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

 

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC