[LIVE] TEAM BUILDING BẾN TRE 2019 “LIVE GREEN LIVE STRONG”

GB! GB! CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH!
Chúc mừng các chiến sĩ GBpluser đã có hoàn thành một ngày bung sức bung lửa, tinh thần máu lửa ngập tràn GBplus.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *