GBplus | Công bố Quyết định Bổ nhiệm Nhân sự Cấp cao T12/2020

Việc bổ sung nhân sự quản lý cấp cao nhằm đáp ứng định hướng và chiến lược về việc tăng cường lãnh đạo chủ chốt của Công ty nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng và phát triển Công ty trong thời gian tới. Trong đó năm 2021 là năm bản lề đầu tiên trong kế hoạch 05 năm về mục tiêu sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của GBplus.
GBplus hân hạnh bổ nhiệm Chị Lương Thị Ái Trinh với chức vụ Trưởng Ban Trợ lý – Thư ký của Công ty TNHH Giải pháp Thiết kế & Xây dựng Công Trình Xanh kể từ ngày 01/12/2020 và Chị Nguyễn Thị Phương Thảo với chức vụ Trưởng phòng Cung ứng – Mua sắm kiêm nhiệm Trưởng bộ phận Phát triển dự án Phòng Năng lượng xanh kể từ ngày 14/12/2020.
Chị Lương Thị Ái Trinh – Trưởng Ban Trợ lý & Thư ký GBplus
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo -Trưởng phòng Cung ứng & Mua sắm
kiêm nhiệm Trưởng bộ phận Phát triển dự án Phòng Năng lượng xanh
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng hàng đầu, đóng vai trò then chốt trong định hướng chiến lược nhằm hoàn thành kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2021 và các năm tiếp theo của GBplus. Trên cơ sở đánh giá năng lực, kinh nghiệm, đạo đức, trách nhiệm và những đóng góp cho Công ty, thay mặt Ban Điều hành GBplus, Ông Trần Bửu Long – Giám đốc Điều hành GBplus (CEO) gửi lời chúc mừng đến Chị Lương Thị Ái Trinh và Chị Nguyễn Thị Phương Thảo tin rằng với vai trò mới, nhiệm vụ mới, hai Chị sẽ cống hiến hết khả năng, tài trí và sẽ cùng với Ban Giám đốc và Ban Điều hành của GBplus, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phát triển vượt bậc, nâng cao giá trị thương hiệu, xây dựng vị thế và hướng đến sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *