GBplus News: Tổng thầu GREEN BUILDING+ tổ chức Lớp huấn luyện công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho người lao động tại dự án ESSONS AMATA

Ngày 10/11/2018, Tổng thầu Design & Build GB+ tổ chức Lớp huấn luyện công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho nhân viên hiện đang thi công tại công trình Essons Amata. Hơn 160 học viên là kỹ sư giám sát và công nhân thi công tại dự án đã tham dự đầy đủ.

Trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn lao động – vệ sinh lao động luôn được GB+ quan tâm, chú trọng trong công tác thi công. Các công trường luôn thực hiện cơ bản tốt và luôn có ý thức tăng cường hơn nữa công tác an toàn- vệ sinh lao động để cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó, một biện pháp quan trọng là tổ chức các khóa huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động.

Lớp huấn luyện được GB+ tổ chức với mục đích nhằm bồi dưỡng cho CB-NV đang thi công có những kiến thúc cơ bản về an toàn – vệ sinh lao động, như những vấn đề về luật pháp, chế độ chính sách về bảo hộ lao động; nguyên lý kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động; Nội dung và phương pháp tổ chức công tác bảo hộ lao động, hành động cải thiện điều kiện lao động và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình về an toàn lao động… Tại khóa tập huấn lần này, các giảng viên là những người có kinh nghiệm giảng dạy trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động sẽ trực tiếp hướng dẫn các nội dung về Luật ATLĐ-VSLĐ và các kỹ năng vận dụng trong thực tế, học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi và thảo luận về các nội dung chủ yếu như: Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.

Kết thúc khóa học, các học viên đã làm bài kiểm tra các nội dung được huấn luyện;  kết quả 100%  học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *