‘LƯƠNG’ CỦA BẠN CÓ THỰC SỰ TĂNG SAU KHI CHUYỂN CÔNG TY?

1. Trước hết bạn cần phân biệt được đâu là lương, đâu là thu nhập. Có là ít nhất 30% mọi người không phân biệt được.

– Lương là lương được ghi trong hợp đồng lao động. Bạn làm việc 48h/ tuần để có nó.

– Thu nhập chính là số tiền thực tế bạn nhận được vào tài khoản của mình mỗi tháng. Nó sẽ gồm cả thưởng, các khoản khác như tiền ăn, phụ cấp khác… Cả thưởng KPI, thưởng cuối năm và lương tháng 13…

 

2. Khi deal lương với Công ty mới thường bạn chỉ tính dựa trên lương cũ mà quên mất thu nhập mới chính là cái cần tính (trừ các bạn làm Sale).

Mỗi Cty có chính sách thưởng “mỗi nhà mỗi cảnh”. Có chỗ thưởng 06 tháng lương, có chỗ thưởng 01 con gấu bông về con con chơi (Công ty giao công thú bông)… Nên lỡ tính sai rất nguy hiểm nha.

3. Một ví dụ đơn giản, có thể xảy ra với chính bạn:

– Công ty cũ lương của bạn là 10tr, thưởng KPI 500k/ tháng, thưởng cuối năm 20tr, tháng 13 được 10tr.

– Lương ở Công ty mới của bạn là 12tr, chỉ có lương tháng 13, không có thưởng khác.

Tính: Như hình minh họa

– Công ty cũ: (10trx12th+500k x12th +20tr +10tr)/ 12th= 13tr

– Công ty mới: (12trx12th+12tr)/ 12th = 13tr

=> Hãy chuyển nếu bạn muốn học hỏi, vì chán việc, hoặc vì sếp, chứ đừng vì thu nhập vì nó như nhau cả thôi.

(Sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *