🔰 GBPLUS TỔ CHỨC BUỔI LỄ TRÌNH BÀY VÀ KÝ KẾT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 ️🎯

️🔰 GBplus chào đón năm mới bằng Lễ trình bày và ký kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Buổi lễ có sự tham gia của Ban Điều hành, Giám đốc dự án, các Trưởng các Phòng/ Ban. Thông qua buổi Lễ, Ban Điều hành và cán bộ quản lý GBplus đưa ra các kế hoạch theo mục tiêu 2023 của GBplus và cam kết dẫn dắt đội ngũ, nỗ lực đạt mục tiêu chung, góp phần giúp GBplus hoàn thành các mục tiêu đề ra với việc tiếp tục phát triển bền vững, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Cùng nhau, các GBpluser quyết tâm đạt được mục tiêu năm 2023 với tinh thần với tâm thế “Vượt sóng vươn xa”.

🎖️ Năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn do dịch bệnh, việc tăng đột biến về giá nguyên vật liệu – thiết bị – nhân công, biến động của thị trường Bất động sản và ảnh hưởng sâu rộng của suy thoái kinh tế thế giới, GBplus khẳng định sự phát triển với việc ký nhiều hợp đồng với các dự án quy mô lớn, tăng trưởng về doanh thu, kiện toàn hệ thống quản lý,… đây là thành quả của sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của CB-NV GBplus.

🎯 Bước sang năm 2023, mặc dù giai đoạn đầu năm về dự báo vẫn sẽ còn nhiều khó khăn chung của kinh tế vĩ mô, thị trường Bất động sản cũng như ngành Xây dựng; song với những triển vọng và cơ hội mới, cùng sự đồng lòng và quyết tâm với mục tiêu kết quả đạt theo mục tiêu đã đề ra, GBplus vẫn hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao hơn 20% so với năm 2022 vừa qua. Ban Điều hành GBplus đã đưa ra các hoạch định chiến lược gắn với những mục tiêu hoạt động cụ thể, trong đó bên cạnh việc tăng trưởng về số lượng dự án và doanh thu, trong năm GBplus vẫn đảm bảo mục tiêu chính nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ luôn đảm bảo An toàn, Chuyên nghiệp, Chất lượng, Tiến độ, cũng như tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng tầm nhân sự, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hệ thống quản lý, kiểm soát hệ thống, hoàn thiện các dịch vụ qua đó xây dựng và phát triển thương hiệu GBplus ngày càng lớn mạnh 🏆.

Hãy cùng GBplus xem lại một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết này nhé:

Đội ngũ Quản lý thực hiện ký kết với ông Trần Bửu Long – Giám đốc Điều hành công ty

Tập thể Ban điều hành – đội ngũ Quản lý cam kết hiện thực hoá các mục tiêu năm 2023

Xem thêm thông tin về các dự án GBplus đã thực hiện tại liên kết sau: Dự án tiêu biểu của GBplus

#GBplus #GreenBuildingPlus

#MoreGreenForBuilding

#WeAreGreenBuilding

#Motivation #FaithBringStrength #Belief

#Goal2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *