GBplus | KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

📅 Ngày 23/11/1946, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức vào tại Đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội) đánh dấu sự ra đời của Hội Hồng Thập tự Việt Nam (nay là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Hội vinh dự và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự trong suốt 23 năm từ ngày thành lập Hội đến khi Người đi xa. Đại hội lần thứ nhất Hội Hồng thập tự Việt Nam là mốc son đánh dấu sự ra đời của một tổ chức chuyên trách làm công tác nhân đạo vì hạnh phúc của nhân dân, đáp ứng yêu cầu góp phần chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống nhân dân, đóng góp tích cực cho sự nghiệp kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

🇻🇳 Ngày 4/11/1957, Hội Hồng thập tự Việt Nam được công nhận là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, mở ra trang mới trong phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài Phong trào quốc tế, vì hòa bình, hữu nghị với tinh thần nhân đạo, nhân ái cao cả, tạo điều kiện cho ngoại giao nhân dân ngày càng phát triển. Bước vào thời kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức, tham gia tích cực công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, hiến máu, hiến mô, bộ phận cơ thể người, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, tuyên truyền các giá trị nhân đạo, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, các Hội quốc gia và các tổ chức quốc tế khác.

🔰 ️Thấu hiểu và hưởng ứng tinh thần “Vì mọi người, ở muôn nơi” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Công ty – Công đoàn GBplus luôn hướng đến việc xây dựng các hoạt động nội bộ mang tính tương thân – tương ái, đoàn kết và phụng sự xã hội. Các hoạt động hướng về cộng đồng như Hỗ trợ người khó khăn, Xây dựng sân chơi thiếu nhi, Hiến máu nhân đạo, Chung tay phòng chống Dịch Covid… được tập thể GBplus tổ chức thường xuyên và được định hướng trở thành văn hóa doanh nghiệp. Tất cả nỗ lực này nhằm chung tay trong việc kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái của dận tộc, nhằm đóng góp một phần nhỏ trong sự nghiệp nhân đạo của đất nước, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, nhất là vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội.

🎉 Cùng GBplus chúc mừng và kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam nhé !

#GBplus #GreenBuildingplus

#Tựhào #NgườiGreenBuilding  #GBplusers

#Kỷniệm #76năm #thànhlập #hộiChữthậpđỏ #ViệtNam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *